IT Diensten

Analyse en research

NIS Consulting analyseert uw bestaande infrastructuur. Wij luisteren naar de noden en bedrijfsprioriteiten die u aan ons communiceert en assisteren u bij de definitie van uw IT-behoeften. Daarna pluizen wij alle mogelijke scenario’s voor u uit. We onderzoeken, berekenen, analyseren en vergelijken de verschillende kosten en baten (ROI) om u finaal een professioneel en toekomstgericht advies te kunnen geven. 

Consulting, zowel strategisch als technisch

Wij adviseren en begeleiden onze klanten omtrent vervangingen, uitbreidingen, technologische migraties, providerkeuze, optimalisatie van de IT-omgeving, netwerkbeveiliging,…. De noden betreffende een nieuwe of bestaande hardware en software vertalen wij naar een totaaloplossing voor uw bedrijf. Hierbij houden wij steeds een kostprijsbewuste benadering voor ogen. Wij zoeken en streven telkens naar de beste, meest praktische en rendabele oplossing voor uw bedrijf. NIS Consulting werkt provider- en vendor-onafhankelijk. Transparantie en neutraliteit van onze voorstellen is troef !

Expertise, projectopvolging en projectbegeleiding
Veel bedrijven beschikken over een eigen IT-afdeling, die zich bekommert om het wel en wee van de IT-omgeving. Bij het opzetten van nieuwe projecten worden de kennis, de ervaring, het inzicht en het oordeel van een externe, onafhankelijke expert geapprecieerd. NIS Consulting levert expertise bij IT-projecten en staat op uw vraag eveneens garant voor de opvolging en/of begeleiding ervan.

Design en engineering
Bij elke uitbreiding of nieuwbouw staan wij in voor de engineering van uw ambitieuze project. Wij tekenen voor u een achitecturaal plan van alle IT-voorzieningen in uw bedrijf : computerlokalen, bekabeling,…. Wij werken samen met allerlei betrokken partijen (architect, aannemer, electricien, telefoonleverancier,...) zodat elk project succesvol wordt opgeleverd.

Levering, installatie, configuratie en implementatie van hard- en software

Beheer, support zowel onsite als remote, onderhoud en management van de IT-omgeving